Anime Etc. / The Otaku Institute / The Otaku Institute Same-Sex Archive / Fanfic Recommendations / Suto-ri Denkaku
10 Most Prolific Reviewers
1. chenlina [347]
2. wlp [248]
3. 20170324yuanyuan [207]
4. rightjobspk11 [204]
5. xukaimin [201]
6. 916yuanyuan [152]
7. linlijiao [135]
8. guoguo [120]
9. king [114]
10. linyuan [114]