Anime Etc. / The Otaku Institute / The Otaku Institute Same-Sex Archive / Fanfic Recommendations / Suto-ri Denkaku
10 Most Prolific Reviewers
1. chenlina [643]
2. xukaimin [518]
3. qq888 [333]
4. ninest123 [330]
5. xiajinyi [321]
6. jamesjack [260]
7. wlp [248]
8. dongdong8 [247]
9. xiaojun [244]
10. liuchunkai [242]