Anime Etc. / The Otaku Institute / The Otaku Institute Same-Sex Archive / Fanfic Recommendations / Suto-ri Denkaku
10 Most Prolific Reviewers
1. chenlina [643]
2. xukaimin [518]
3. qq888 [333]
4. wlp [248]
5. dongdong8 [247]
6. xiaojun [244]
7. zzzzz [228]
8. liuchunkai [227]
9. chenjinyan [213]
10. 20170324yuanyuan [207]