Anime Etc. / The Otaku Institute / The Otaku Institute Same-Sex Archive / Fanfic Recommendations / Suto-ri Denkaku
10 Most Prolific Reviewers
1. chenlina [643]
2. xukaimin [451]
3. wlp [248]
4. xiaojun [244]
5. chenjinyan [213]
6. 20170324yuanyuan [207]
7. rightjobspk11 [204]
8. HYst [176]
9. 916yuanyuan [152]
10. dongdong8 [143]